Η αλλαγή των οδηγιών σε νόσο Στελέχους και τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε
Παρουσίαση στο ετήσιο συνέδριο των Ομάδων Εργασίας της ΕΚΕ, Θεσσαλονίκη 2013

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση μέσω του ιστότοπου της ΕΚΕ (ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2013, μέσω του συνδέσμου livemedia.gr) ή ενεργοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο