Η υψηλή πίεση συμβάλλει στην εμφάνιση της Νόσου Alzheimer

Η συνύπαρξη υψηλών τιμών πίεσης του αίματος και ενός γεννετικού παράγοντα συνοδεύεται από εναπόθεση στον εγκέφαλο μιας πρωτείνης, που συνδέεται με τη νόσο Alzheimer, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο πλέον έγκυρο νευρολογικό περιοδικό (18 Μαρτίου 2013).

Εξετάσθηκαν 118 υγιείς ενήλικες (47 έως 89 ετών) τόσο για την ύπαρξη γονιδίου που προδιαθέτει στην εμφάνιση της νόσου Alzheimer, όσο και για την εναπόθεση μιας πρωτείνης, η ανίχνευση της οποίας στον εγκέφαλο συχνά προηγείται της νόσου. Διαπιστώθηκε πως υψηλές πιέσεις αίματος, περισσότερο από 14 συστολική (“μεγάλη”) ή από 8 διαστολική (“μικρή”), με ταυτόχρονη παρουσία του γονιδίου συνοδεύονταν από εναπόθεση της πρωτείνης. Οι ερευνητές θεωρούν πως η αντιμετώπιση των υψηλών τιμών πιέσεως θα καθυστερήσει την εκδήλωση της νόσου Alzheimer στα άτομα που έχουν γεννετική προδιάθεση.