Η θρομβόλυση μπορεί να υποκαταστήσει την πρωτογενή αγγειοπλαστική
Τα αποτελέσματα της μελέτης STREAM

Η χορήγηση τενεκτεπλάσης σε ασθενείς που αντιμετωπίζονται στις πρώτες τρεις ώρες από την έναρξη του εμφράγματος μπορεί να έχει αποτελέσματα εφάμιλλα της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής, όταν η τελευταία δεν μπορεί να γίνει εντός μίας ώρας από την διάγνωση.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της πολυκεντρικής μελέτης STREAM, η οποία παρουσιάστηκε στις εργασίες του American College of Cardiology, με παράλληλη (on line) δημοσίευση στο N Engl J Med. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο (θάνατος, καρδιογενής καταπληξία, καρδιακή ανεπάρκεια, επανέμφραξη εντός μηνός) δεν διέφερε μεταξύ των 939 ασθενών στην ομάδα της θρομβόλυσης και των 943 στην ομάδα της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής (12.4% vs. 14.3%, p=0.21).

Δέον να τονιστεί ότι οι ασθενείς που έλαβαν θρομβόλυση μεταφέρθηκαν σε τριτοβάθμιο κέντρο, όπου ένας στους τρεις περίπου υποβλήθηκε σε επείγουσα στεφανιογραφία επειδή δεν είχε επιτύχει η θρομβόλυση (επιτυχία θεωρήθηκε μείωση της ανάσπασης του ST διαστήματος μεγαλύτερη του 50%). Οι υπόλοιποι υποβλήθηκαν επίσης σε στεφανιογραφία εντός των πρώτων 24 ωρών, χωρίς το άγχος της επείγουσας αντιμετώπισης, χάρις στην επιτυχία της θρομβόλυσης. Τελικώς 80% των εμφραγματιών στην ομάδα της θρομβόλυσης υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική (το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 90% στην ομάδα της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής χωρίς θρομβόλυση).

Αρνητικό μήνυμα της μελέτης είναι η αύξηση των ενδοεγκεφαλικών αιμορραγιών στην ομάδα της θρομβόλυσης (1.0% vs. 0.2%, p=0.04), η οποία φαίνεται να αφορά ηλικιωμένους. Η δόση της τενεκτεπλάσης μειώθηκε στο μισό σε ασθενείς άνω των 75 ετών, με αποφυγή άλλων ενδοεγκεφαλικών αιμορραγιών, αφού είχε εισαχθεί στην μελέτη περίπου το 20% των ασθενών.

Ο αντίλογος στα αποτελέσματα της STREAM, της πρώτης μελέτης που δεν ήταν αρνητική για θρομβόλυση πριν από αγγειοπλαστική, έρχεται στο σχετικό editorial, όπου τονίζεται πως η πρωτογενής αγγειοπλαστική παραμένει η βέλτιστη λύση για τον εμφραγματία. Πάντως η δυνατότητα αγγειοπλαστικής σε δεύτερο χρόνο για τα 2/3 των εμφραγματιών, που εμφανίζονται εντός 3 ωρών από την έναρξη του πόνου, χάρις στην χορήγηση τενεκτεπλάσης, μειώνει το βάρος της επείγουσας αντιμετώπισης. Ίσως αποδειχθεί εναλλακτική λύση σε χώρες όπου δεν έχουν επιτευχθεί μικροί χρόνοι μεταφοράς σε τριτοβάθμιο κέντρο και διενέργειας αγγειοπλαστικής (όπως η Ελλάδα). Η πρακτική έχει μειονεκτήματα σε ασθενείς άνω των 75 ετών ή κάτω των 60 κιλών, εξ’ αιτίας του φόβου ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας, παρόλο που η μείωση της δόσεως στο μισό φαίνεται να οδηγεί σε ασφαλή αποτελέσματα.