Που είναι η απόφραξη;

Εικόνες ηχωκαρδιογραφήματος, όπως αναρτήθηκαν στο heart.org, από ασθενή με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αφού απεικονισθούν διαφορετικές τομές, ο επισκέπτης καλείται να επιλέξει ποιο είναι το κλειστό αγγείο (και σε ποιο σημείο).

Αν θέλετε να προσπαθήσετε, ενεργοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο