Αντιμετώπιση νόσου Στελέχους

Παρουσίαση περιπτώσεων αντιμετώπισης νόσου του Στελέχους, με ή χωρίς εκτεταμένη νόσο στα υπόλοιπα στεφανιάια αγγεία. Από το τραπέζι “Αντιμετώπιση νόσου Στελέχους και πολυαγγεκακής στεφανιαίας νόσου” στο συνέδριο  ICE, Δεκέμβριος 2012.

Παρακολουθείστε την παρουσίαση και την συζήτηση στον σύνδεσμο: Παρουσίαση περιπτώσεων νόσου Στελέχους – ICE 2012