Η δαβιγατράνη ισοδύναμη της βαρφαρίνης ως θεραπεία μετά από φλεβική θρόμβωση

Με την δαβιγατράνη (Pradaxa – αναστολέας της θρομβίνης) επιτυγχάνεται εξ´ ίσου αποτελεσματική αντιπηκτική θεραπεία σε ασθενείς που παρουσίασαν εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, με λιγότερες αιμορραγίες συγκριτικά με την βαρφαρίνη.

Αυτό είναι το συμπέρασμα της μελέτης ισοδυναμίας RE-MEDY, η οποία δημοσιεύεται στο N Engl J Med (21 Φεβρουαρίου 2013) από κοινού με την μελέτη RE-SONATE (σύγκριση δαβιγατράνης με εικονικό φάρμακο).

Στην μελέτη RE-MEDY 2.856 ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν είτε σε δόση δαβιγατράνης, 150mg δις ημερησίως, είτε σε βαρφαρίνη, αφού παρήλθαν τρεις τουλάχιστον μήνες από το επεισόδιο (έως τότε οι ασθενείς ελάμβαναν την κλασική αγωγή με βαρφαρίνη)

Σε 36 μήνες παρακολούθησης 1,8% των ασθενών υπό δαβιγατράνη και 1,3% των ασθενών υπό βαρφαρίνη εμφάνισαν θρομβοεμβολικό επεισόδιο (αναλογικός κίνδυνος 1,44 για την δαβιγατράνη, 95% όρια αξιοπιστίας: 0.78 to 2.64, p<0.01 για ισοδυναμία). Οι ασθενείς υπό βαρφαρίνη εμφάνισαν περισσότερες μείζονες αιμορραγίες: 25 περιπτώσεις (1,8%) στην ομάδα υπό βαρφαρίνη έναντι 13 (0.9%) σε αυτήν της δαβιγατράνης (οριακά μη στατιστικά σημαντική διαφορά). Μείζονες και κλινικώς σημαντικές αιμορραγίες ήταν συχνότερες στους ασθενείς υπό βαρφαρίνη (αναλογικός κίνδυνος 0.54 για την δαβιγατράνη, 95% όρια: 0.41 to 0.71).