Οδικές ρυθμίσεις που σώζουν την καρδιά!

Οι δήμοι στο Ηνωμένο Βασίλειο καλούνται να αναπτύξουν δράσεις που θα οδηγήσουν τους Βρεττανούς πολίτες να χρησιμοποιούν τα πόδια ή το ποδήλατο για τις καθημερινές τους μετακινήσεις. Η έκκληση διατυπώνεται από το NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) μετά από διαπίστωση ότι η απουσία φυσικής δραστηριότητας κοστίζει ετησίως σε ανθρώπινες ζωές στην χώρα σχεδόν όσο και το κάπνισμα.

Ανάμεσα στις προτεινόμενες δράσεις είναι η δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτων σε πολλά σημεία των πόλεων, με παράλληλη βελτίωση της σήμανσης των ποδηλατόδρομων, καλύτερος φωτισμός και δημιουργία σήμανσης για τους πεζούς, όπου θα αναφέρονται δρομολόγια και εκτιμώμενοι χρόνοι για αποστάσεις μέσα στις πόλεις.

Προτείνεται επίσης ενθάρρυνση των μετακινήσεων με τα πόδια ή το ποδήλατο στους δημόσιους χώρους (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες) και επανέρχεται παλαιότερη πρόταση του Ινστιτούτου NICE για την θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 20 μίλια (32 χιλιόμετρα) την ώρα σε συγκεκριμένες περιοχές εντός πόλεων.