Ενδεχόμενος κίνδυνος καρδιοπάθειας από ουσία που περιέχεται σε συσκευασίες τροφών και αναψυκτικών

Η δισφαινόλη Α, ουσία που χρησιμοποιείται για την εσωτερική επικάλυψη των πλαστικών συσκευασιών καθώς και κουτιών  αλουμινίου, στα οποία κυκλοφορούν πολλά παράγωγα της βιομηχανίας τροφίμων ενοχοποιείται για αυξημένη παρουσία μιας πρωτείνης στα ούρα παιδιών και εφήβων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής μελέτης του New York University σε 710 υγιείς εθελοντές ηλικίας 6-19 ετών η παρουσία μικροαλβουμινουρίας (μικρές ποσότητες της πρωτείνης αλβουμίνης στα ούρα, όπως αποκαλύπτεται σε εξέταση με το μικροσκόπιο) είναι αυξημένη κατ΄αναλογία με την παρουσία σε αυτά δισφαινόλης. Η δισφαινόλη Α έχει ενοχοποιηθεί για ορμονικές δυσλειτουργίες με ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στον εγκέφαλο και στον προστάτη αδένα νεογνών, μωρών και παιδιών, με αποτέλεσμα η αρμόδια επιτροπή των Η.Π.Α. (FDA) να συστήνει την σταδιακή εγκατάλειψη των συσκευασιών με δισφαινόλη για παιδικές τροφές, μέχρις ότου διερευνηθούν περαιτέρω τα σχετικά δεδομένα.

Η σύνδεση της με μικροαλβουμινουρία αποτελεί νέο εύρημα και χρειάζεται επιβεβαίωση σε μεγαλύτερη μελέτη. Η ανησυχία βασίζεται στο γεγονός πως η μικροαλβουμινουρία θεωρείται πρώιμος δείκτης νεφρικής και καρδιακής νόσου.