Αιμορραγίες από δαβιγατράνη: μικρότερη θνητότητα συγκριτικά με βαρφαρίνη

Δεδομένα σχετικά με την πορεία μειζόνων αιμορραγιών σε ασθενείς υπό δαβιγατράνη, τα οποία ανακοινώθηκαν στο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολόγων (American Society of Haematology, ASH, Ατλάντα 11/12/2012) επιχειρούν να διασκεδάσουν τις ανησυχίες όσον αφορά στην ασφάλεια του φαρμάκου.

Η ανησυχία προέκυψε από την ανυπαρξία ειδικού αντιδότου για την δαβιγατράνη, όπως για τα κουμαρινικά αντιπηκτικά, καθώς και από καταγραφή μεγάλου αριθμού αιμορραγιών στην αρμόδια επιτροπή (Food and Drug Administration, FDA) αμέσως μετά την κυκλοφορία του στις Η.Π.Α., ιδίως σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην Ατλάντα από τον Δρα Sam Schulman (McMaster University, Hamilton, ON) προκύπτουν από 5 διαφορετικές μελέτες με 26.000 ασθενείς συνολικά (οι 18.000 από την μελέτη RE-LY, που καθιέρωσε την δαβιγατράνη ως αντιπηκτική θεραπεία στην κολπική μαρμαρυγή) και αφορούν στην αξιολόγηση 1.034 περιπτώσεων μείζονος αιμορραγίας. Ο χρόνος νοσηλείας για την αντιμετώπιση της αιμορραγίας δεν διέφερε (8 ημέρες κατά μέσον όρο) είτε αυτή ωφείλετο σε δαβιγατράνη είτε σε βαρφαρίνη, ενώ καταγράφηκε σημαντικά μικρότερη θνητότητα από αιμορραγία στους ασθενείς υπό δαβιγατράνη, με Λόγο Κινδύνου (Hazard Ratio): 0.55 και 95% όρια αξιοππιστίας: 0.36-0.85.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, γίνονται προσπάθειες να παραχθεί ασφαλές αντίδοτο της δαβιγατράνης, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας ή νεφρικής ανεπάρκειας. Φαίνεται μάλιστα πως δοκιμάζεται σχετικό μονοκλωνικό αντίσωμα σε κλινικές μελέτες, ώστε να διαπιστωθεί η ασφάλεια του.