Το περπάτημα αντικαθιστά την επέμβαση σε ασθενείς με βλάβες στα πόδια

Εντυπωσιακά τα ωφέλη από βάδισμα 30 λεπτών δύο φορές την εβδομάδα σύμφωνα με μελέτη που ανακοινώθηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association). Οι ασθενείς που εφάρμοσαν το πρόγραμμα βαδίσματος συγκρίθηκαν με άλλους που υποβλήθηκαν σε επέμβαση και παρακολουθήθηκαν για επτά έτη. Φαίνεται πως η απόσταση που μπορούσαν να διανύσουν ήταν παραπλήσια είτε μετά από επέμβαση είτε με την άσκηση.

Η αξία της μελέτης βρίσκεται στην απόλυτη ανάγκη του βαδίσματος για ασθενείς με στενώσεις στα πόδια, οπότε ενδεχόμενη επέμβαση θα τους ωφελήσει επιπλέον ή ίσως τελικά να μην χρειαστεί.