Έμφαση στην ενημέρωση των ασθενών και στην μεταβολή τρόπου ζωής: Οι αμερικανικές οδηγίες αντιμετώπισης σταθερής στεφανιαίας νόσου

Οι οδηγίες αντιμετώπισης σταθερής στεφανιαίας νόσου δημοσιεύθηκαν στο “Annals of Internal Medicine” (20 Νοεμβρίου 2012), δίνοντας έμφαση στην μεταβολή του τρόπου ζωής (“lifestyle changes”), την φαρμακευτική αγωγή και την εκπαίδευση του αρρώστου.Πρόκειται για 48 διαφορετικές οδηγίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των διαγνωστικών και θεραπευτικών επιλογών στην στεφανιαία νόσο. Βασική αρχή είναι η εξατομίκευση της αντιμετώπισης για κάθε άρρωστο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο: “Δεν υπάρχει μία και μόνη σωστή αντιμετώπιση για κάθε περίπτωση, εξ αιτίας της ποικιλίας συμπτωμάτων και κλινικών χαρακτηριστικών της νόσου, καθώς και της διαφορετικής αξιολόγησης της από τον κάθε άρρωστο, με διαφορετικές επιθυμίες, προσδοκίες και προτιμήσεις” (Because of the variation in symptoms and clinical characteristics among patients, as well as their unique perceptions, expectations, and preferences, there is clearly no single correct approach to any given set of clinical circumstances).

Όσον αφορά στην εκπαίδευση του αρρώστου γίνεται αναφορά στην δίαιτα, την άσκηση, που κάθε φορά επιτρέπεται, καθώς και στην επισήμανση της σημασίας εμφάνισης τυχόν νέων συμπτωμάτων. Επισημαίνεται επίσης η σημασία της εξήγησης των διαφορετικών διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών (“Patient education regarding various therapeutic options, appropriate levels of exercise, diet and weight control, and the importance of various clinical manifestations play a key role in achieving the treatment goal”).