Η διατάραξη των συνηθειών του ύπνου προκαλεί διαβήτη

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα συμπεράσματα μελέτης του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Harvard, Brigham & Women’s, η οποία διερεύνησε την επίδραση της διαταραχής των συνηθειών του ύπνου στον ανθρώπινο μεταβολισμό.

Από την μελέτη φαίνεται ότι η τόσο η στέρηση του ύπνου, όσο και ώρες ύπνου που δεν ακολουθούν το φυσιολογικό, βιολογικό μας “ρολόι” (όπως συμβαίνει για παράδειγμα σε όσους δουλεύουν νυχτερινές βάρδιες) αυξάνουν την πιθανότητα να παρουσιάσουμε παχυσαρκία και διαβήτη. Οι ερευνητές μετέβαλλαν τις συνήθειες ύπνου υγιών εθελοντών από το φυσιολογικό σε 3 εβδομάδες στέρησης (περίπου 5 ώρες το εικοσιτετράωρο) με ταυτόχρονη διαταρραχή της κανονικότητας του ύπνου (όπως όταν δουλεύουμε νυχτερινή “βάρδια” και ερχόμαστε για ύπνο το πρωί). Διαπιστώθηκε μείωση του βασικού ρυθμού μεταβολισμού με αύξηση των επιπέδων της γλυκόζης μετά το φαγητό κατά την περίοδο της διαταρραχής των συνηθειών του ύπνου, η οποία αποκαταστάθηκε όταν οι εθελοντές επανήλθαν στις αρχικές τους συνήθειες.

Ανάλογα συμπεράσματα είχαμε και παλαιότερα σε σχετικές επιδημιολογικές μελέτες, αλλά είναι η πρώτη φορά που έχουμε στοιχεία από μια πολύ καλά οργανωμένη μελέτη σε συνθήκες “εργαστηρίου” όπως αυτή με την προγραμματισμένη αλλαγή των συνηθειών ύπνου σε εθελοντές για ικανό χρονικό διάστημα.

Πηγή: Sci Transl Med, Απρίλιος 2012