Η κλοπιδογρέλη δρά καλύτερα σε όσους καπνίζουν περισσότερο

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της κλοπιδογρέλης σε διαβητικούς ασθενείς βελτιώνεται σε ευθέως ανάλογη σχέση με το επίπεδο κατανάλωσης τσιγάρων, όπως υποδεικνύει σχετική μελέτη που δημοσιεύεται στο JACC: Cardiovascular Interventions (Μάρτιος 2012).

Το κάπνισμα αυξάνει την δραστηριότητα του ενζύμου CYP1A2, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρώτη από μία σειρά μετατροπών, που οδηγούν από την κλοπιδογρέλη στον δραστικό της μεταβολίτη, και είχαμε ήδη μελέτες που υποδεικνύουν αυξημένο θεραπευτικό αποτέλεσμα της κλοπιδογρέλης σε καπνιστές (JACC 2008, JACC 2009).

Η νέα αυτή μελέτη του D. J. Angiolillo και συνεργατών από το Πανεπιστήμιο της Φλόριδα ανέδειξε για πρώτη φορά σχέση δόσεως-αποτελέσματος, κατανέμοντας 134 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή μετά από αγγειοπλαστική, σε 3 κατηγορίες: μη καπνιστές, καπνιστές λίγων τσιγάρων, καπνιστές πολλών τσιγάρων. Ένας στους τρεις ασθενείς κάπνιζε (37%), κάτι που διαπιστώθηκε από τα επίπεδα κοτινίνης (cotinine, ο συνηθέστερα προσδιοριζόμενος μεταβολίτης της νικοτίνης σε επιδημιολογικές μελέτες) στο αίμα. Η κατηγορία των μη καπνιστών (n = 85) καθορίστηκε από επίπεδα κοτινίνης< 3 ng/mL, οι καπνιστές λίγων τσιγάρων (n = 27) σε επίπεδα κοτινίνης 3-199 ng/mL και οι βαρείς καπνιστές (n = 22)  σε επίπεδα κοτινίνης ≥ 200 ng/mL.

Διαπιστώθηκε ευθύγραμη σχέση της τιμής κοτινίνης στο αίμα με την αναστολή συσσώρευσης των αιμοπεταλίων των διαβητικών ασθενών, με όλους τους τρόπους καθοριζόμενη: συσσώρευση αιμοπεταλίων σε διαφορετικά επίπεδα ADP (light transmittance aggregometry, LTA), μέτρηση με το VerifyNow (σε μονάδες PRU) καθώς και μέτρηση του P2Y12 (Accumetrics). Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα σύγκρισης με τους μη καπνιστές όσον αφορά στην παραμονή υψηλής αντιδραστικότητας των αιμοπεταλίων (high platelet reactivity, HPR).

Odds Ratio of High Platelet Reactivity

Confidence Intervals

p

LTA-ADP (20 µmol/L ADP) Για ελαφρείς (επάνω) και βαρείς (κάτω) καπνιστές

0.24

0.10

0.074-0.76

0.027-0.37

0.015

0.001

LTA-ADP (5 µmol/L ADP) Για ελαφρείς (επάνω) και βαρείς (κάτω) καπνιστές

0.47

0.051

0.16-1.37

0.006-0.43

0.17

0.006

PRU (VerifyNow)Για ελαφρείς (επάνω) και βαρείς (κάτω) καπνιστές

0.23

0.24

0.063-0.85

0.052-1.08

0.027

0.063

PRI (P2Y12 reactivity index)Για ελαφρείς (επάνω) και βαρείς (κάτω) καπνιστές

0.25

0.24

0.067-0.94

0.0055-1.03

0.039

0.054