Όταν το μπαϊπάς δεν είναι καλή λύση

Το μπαϊπάς προυποθέτει ένα υγιές τμήμα του αγγείου στο οποίο θα εμφυτευθεί το μόσχευμα. Όταν δεν υπάρχει κατάλληλο τμήμα στην περιφέρεια της αρτηρίας, το μόσχευμα δεν λειτουργεί σωστά και φράζει.

Ακολουθεί περιγραφή δύο περιπτώσεων ασθενών, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν με αγγειοπλαστική και τοποθέτηση πολλαπλών stent, επειδή ακριβώς δεν ήταν καλοί υποψήφιοι για μπαϊπάς, αφού ο Πρόσθιος Κατιόντας δεν είχε ικανοποιητική περιφέρεια για την τοποθέτηση του μοσχεύματος με επιτυχία:

Άνδρας 67 ετών με στηθάγχη και σοβαρές στενώσεις και στις τρεις αρτηρίες της καρδιάς (εδώ φαίνεται η διόρθωση των δύο κλάδων της Αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας)

 

 

 

 

 

Αριστερά φαίνονται οι αρτηρίες με στενώσεις ψηλά, στην αρχή τους, στην μεσαία εικόνα οι αρτηρίες μετά την διόρθωση (Δεκέμβριος 2003) και στην δεξιά εικόνα η άριστη διατήρηση του αποτελέσματος σε στεφανιογραφία που έγινε 7 χρόνια αργότερα.

Στην δεύτερη περίπτωση χρειάστηκε αντιμετώπιση πολλαπλών στενώσεων, χρησιμοποιώντας καθετήρα που βλέπει το εσωτερικό των αρτηριών (ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα, IVUS).

Άνδρας 71 ετών, με ιστορικό παλαιού εμφράγματος, παρουσίασε το Νοέμβριο του 2009 επεισόδια στηθάγχης στην ηρεμία (προεμφραγματική στηθάγχη), διάχυτη νόσο στους δύο κλάδους της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας, με συμμετοχή του Στελέχους (όπως διαπιστώθηκε στην μελέτη με IVUS) και αντιμετωπίστηκε με αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent που απελευθερώνουν φάρμακο

    

 

 

 

 

Εμφανείς οι πολλαπλές στενώσεις της αρτηρίας μέχρι την άκρη της, που διορθώθηκαν μετά από τοποθέτηση stent, με την βοήθεια καθετήρα ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος (Intravascular Ultrasound, IVUS). Η χρησιμοποίηση καθετήρα IVUS είναι πολύτιμη σε αντίστοιχες περιπτώσεις, επειδή καθοδηγεί την επιλογή της διαμέτρου των τοποθετούμενων stent, ώστε να έχουμε άριστο αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα παρέχει ασφάλεια κατά την διάρκεια της επέμβασης. Οι ίδιες αρτηρίες πριν (αριστερά) και μετά την διόρθωση (δεξιά) από άλλη οπτική γωνία: