Χοληστερίνη

Η κυκλοφορία της χοληστερίνης στο αίμα συνδέεται με την σταδιακή ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας στις αρτηρίες, με σημαντικότερο επακόλουθο τη στεφανιαία νόσο, όταν οι αθηρωματικές πλάκες αναπτύσονται στις αρτηρίες της καρδιάς (στεφανιαίες αρτηρίες).

Η χοληστερίνη αποτελεί χρήσιμη πρώτη ύλη για την ανάπτυξη του περιβλήματος των κυττάρων του σώματος, της κυτταρικής μεμβράνης. Καθώς ο οργανισμός αναπτύσεται παράγονται διαρκώς κύτταρα και χρειάζεται παράλληλα η δημιουγργία κυτταρικής μεμβράνης. Στην ενήλικη ζωή πάντως δεν προβλέπεται αντίστοιχη παραγωγή κυττάρων, οπότε η χρησιμότητα της χοληστερίνης εκλείπει. Αντίθετα είναι ισχυρή η συσχέτιση της παρουσίας χοληστερίνης στο αίμα με τη συσσώρευση της κάτω από τον εσωτερικό χιτώνα των αρτηριών, γεγονός που αποτελεί την πρώτη πράξη στην διαδικασία δημιουργίας της αθηρωματικής πλάκας.

Η χοληστερίνη που μετράμε στο αίμα πρέπει να εξειδικεύεται σε “καλή”, υψηλής πυκνότητας HDL (High Density Lipoprotein) χοληστερίνη και σε “κακή”, χαμηλής πυκνότητας LDL (Low Density Lipoprotein) χοληστερίνη. Η “καλή” HDL χοληστερίνη αντιστοιχεί στην ποσότητα της χοληστερίνης, που απομακρύνεται από τα αγγεία μας, απεκρινόμενη από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές HDL να δρούν προστατευτικά απέναντι στο ενδεχόμενο στεφανιαίας νόσου και εμφράγματος. Η “κακή” LDL χοληστερίνη, αντιθέτως, αντιστοιχεί στην χοληστερίνη που κατακάθεται στο τοίχωμα του αγγείου και σχηματίζει την αθηρωματική πλάκα.