Ποιο είδος άσκησης να επιλέξω;

Η άσκηση που θεωρείται ευεργετική για την καρδιά και τους πνεύμονες είναι η λεγόμενη αεροβική άσκηση, κατά την διάρκεια της οποίας αυξάνεται σταδιακά η καρδιακή συχνότητα. Αεροβική άσκηση είναι το τρέξιμο, το γρήγορο βάδισμα, το κολύμπι ή το ποδήλατο, το ποδόσφαιπο, το τένις ή το μπάσκετ.

Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ποιον τύπο αεροβικής άσκησης θα επιλέξετε. Μπορείτε άλλωστε να έχετε διαφορετικές δραστηριότητες μέσα στην εβδομάδα, φτάνει να «ιδρώνετε τη φανέλλα σας» κάθε φορά. Όλες οι μελέτες επισημαίνουν τη μεγάλη σημασία της σχεδόν καθημερινής φυσικής δραστηριότητας για ικανό χρονικό διάστημα. Φαίνεται μάλιστα ότι ακόμα και φυσική δραστηριότητα μέτριας έντασης, όπως το έντονο βάδισμα, όταν φτάνει (ή ξεπερνά) τα 30 λεπτά της ώρας για τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα είναι σχεδόν εξ’ ίσου ευεργετική με την έντονη αεροβική άσκηση.

Είναι ευνόητο πως η επιλογή του είδους και, πολύ περισσότερο, της έντασης της φυσικής δραστηριότητας εξαρτάται από την ηλικία, την φυσική κατάσταση και από τυχόν συνυπάρχουσες νόσους. Η άσκηση επιλέγεται σε κάθε περίπτωση ως ευεργετική, εξατομικεύεται όμως ανάλογα με τους παραπάνω παράγοντες και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτιμήσεις και τα περιθώρια ελεύθερου χρόνου του καθενός.