Οι αρτηρίες της καρδιάς

Οι αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα την καρδιά την αγκαλιάζουν σαν στεφάνι και ονομάζονται στεφανιαίες αρτηρίες. Οι στεφανιαίες αρτηρίες ξεκινούν από την αορτή και αναπτύσονται στην επιφάνεια της καρδιάς. Η αορτή είναι η κεντρική αρτηρία του σώματος που μεταφέρει το αίμα από την καρδιά σε όλα τα όργανα μέσω μικρότερων αρτηριών (κλάδοι της αορτής). Οι πρώτοι κλάδοι της αορτής, στο σημείο που παραλαμβάνει το αίμα από την καρδιά για να το κυκλοφορήσει στο υπόλοιπο σώμα είναι η Δεξιά και η Αριστερή στεφανιαία αρτηρία.

Το αρχικό τμήμα της Αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας ονομάζεται Στέλεχος. Στη συνέχεια μοιράζεται στον Πρόσθιο Κατιόντα και την Περισπωμένη αρτηρία και στη συνέχεια σε μικρότερους κλάδους.

Πρόσθιος κατιόνταςΠερισπωμένη αρτηρία και Δεξιά στεφανιαία αρτηρία αναφέρονται συχνά ως οι τρεις στεφανιαίες αρτηρίες.

Η σημασία κάθε στεφανιαίας αρτηρίας εξαρτάται από το τμήμα της καρδιάς το οποίο τροφοδοτεί. Ο Πρόσθιος Κατιόντας συνήθως τροφοδοτεί με αίμα το 60% περίπου της καρδιάς και γι αυτό είναι η σημαντικότερη από τις στεφανιαίες αρτηρίες. Η Δεξιά στεφανιαία αρτηρία συνήθως τροφοδοτεί το 25% και η Περισπωμένη αρτηρία το 15% περίπου. Σε ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων η συμμετοχή της Περισπωμένης στην αιμάτωση της καρδιάς αυξάνεται στο 30-35% εις βάρος της Δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας, που, σε αυτές τις περιπτώσεις, λειτουργεί ως υπολειματικό αγγείο. Είναι γενικώτερα πιθανές αρκετές παραλλαγές στην συμμετοχή των τριών στεφανιαίων αρτηριών και των κλάδων τους στην αιμάτωση της καρδιάς.

Το Στέλεχος, το μικρό τμήμα της Αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας πριν την διακλάδωση της σε Πρόσθιο Κατιόντα και Περισπωμένη αρτηρία, τροφοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος της καρδιάς (από 75% έως και 90% σε περιπτώσεις ανατομικής παραλλαγής).