Διάνοιξη ολοσχερώς φραγμένων αρτηριών

Η απόπειρα διάνοιξης μιας αρτηρίας που είναι ολοσχερώς φραγμένη για μήνες ή και χρόνια προυποθέτει ειδική εμπειρία στην αντιμετώπιση αντίστοιχων περιπτώσεων, καθώς και εξοικείωση με ειδικά επεμβατικά υλικά. Ακολουθούν δύο περιπτώσεις ασθενών με επιτυχή διάνοιξη χρονίως φραγμένων αρτηριών.

Άνδρας 64 ετών ζήτησε την βοήθεια μας το Νοέμβριο του 2004, λόγω στηθάγχης κατά τις καθημερινές του δραστηριότητες, παρά την φαρμακευτική αγωγή. Είχε ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου (2011) και προηγούμενη στεφανιογραφία που ανέδειξε ολοσχερώς φραγμένη την κεντρική αρτηρία, τον Πρόσθιο Κατιόντα.

   

 

 

 

 

Αριστερά απεικονίζεται η έλλειψη της κεντρικής αρτηρίας της καρδιάς, η οποία γίνεται καλύτερα αντιληπτή, συγκρίνοντας με την εικόνα στη μέση, μετά την επιτυχή διάνοιξη και ανασύσταση της. Δεξιά φαίνεται η άριστη διατήρηση του αποτελέσματος σε επαναληπτική στεφανιογραφία 16 μήνες μετά τη διάνοιξη (Μάιος 2006). Έκτοτε ο ασθενής δεν ταλαιπωρείται πλέον από στηθάγχη.

Άνδρας 77 ετών με στηθάγχη, ιστορικό εμφράγματος (1991), που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς τον Ιούλιο του 2004, με διάνοιξη και ανασύσταση της Δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (αριστερά πριν και δεξιά μετά την ανασύσταση της αρτηρίας)