Φαρμακοεκλύοντα μπαλόνια: Ο ρόλος τους στην καθημερινή κλινική πράξη

Παρουσίαση στο 36ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη 28/10/2015). Μπορείτε να την δείτε και στον ακόλουθο σύνδεσμο