Επεμβατική αντιμετώπιση οξέων στεφανιαίων συνδρόμων

Από το 8ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας Διευθυντών Καρδιολογίας (Π.Ι.Ε.Δ.ΚΑΡ.)