Αντιμετώπιση βλάβης διχασμού

Παρουσίαση στο 2ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους ειδικευόμενους στην Καρδιολογία, το οποίο έλαβε χώρα στα γρεφεία της Ε.Κ.Ε. (21-22 Ιουνίου 2013)