Αγγειοπλαστική – αποτελεί σταθερή αξία;

Παρουσίαση στο Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Εταιρείας Επείγουσας και Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής (Αίγλη Ζαππείου, Σάββατο 13 Απριλίου 2013)