Φαρμακολογία στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς ανάσπαση του ST (nonSTEMI)

Παρουσίαση στις εργασίες της Ομάδας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας, Λουτράκι (2011)