Οι ενδοστεφανιαίοι υπέρηχοι (IVUS) στην διάγνωση και την θεραπεία της στεφανιαίας νόσου

Παρουσίαση στο συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, Λεμεσός 2005