Η αντιμετώπιση του πόνου στο στήθος

Διάλεξη στα πλαίσια του Ανοικτού Λαϊκού Πανεπιστημίου του Δήμου Φερρών (2010)