Είναι θεμιτή η διενέργεια αγγειοπλαστικής σε μέσο και υψηλό Syntax score;

Παρουσίαση στο 26ο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας, Caravel 2011