Διαφοροποίηση δεδομένων στην αγγειοπλαστική του Στελέχους: Τι έπεται;

Παρουσίαση στο Interventional Cardiovascular Education, Ιωάννινα 2010