Ασφάλεια των φαρμακοεκλυόντων (drug-eluting) stent

Παρουσίαση στο 24ο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας, Caravel 2009