Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή

Παρουσίαση στο 13ο Συμπόσιο Αθηροσκλήρυνσης και Συναφών Παραγόντων Κινδύνου, 2009