Ακούω την καρδιά μου

Από διάλεξη/ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη στα πλαίσια εκδηλώσεων της Σιβιτανιδείου Σχολής (2010)