Αγγειοπλαστική σε αγγεία μικρής διαμέτρου. Ο ρόλος του ενδοστεφανιαίου υπερηχογραφήματος (IVUS)

Παρουσίαση στο Athens Interventional Cardiovascular Therapeutics (AICT), 2011