Αγγειοπλαστική, Αθηρεκτομή, Ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα

Από διάλεξη/μάθημα προς ειδικευόμενους στα πλαίσια του Interventional Cardiovascular Education, Ιωάννινα 2008