Άσκηση και Καρδιά: Μια σχέση αγάπης

Από παρουσίαση σε σχολεία στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας