Διακοπή Plavix (κλοπιδογρέλης)

Τον Αύγουστο έκλεισα 3 χρόνια από τότε που έβαλα 4 stent, από αυτά με το φάρμακο, και ο καρδιολόγος μου δεν συζητά να διακόψω το Plavix. Παρ’ όλα αυτά είδα πως εσείς λέτε πως πρέπει να το σταματάμε 12 μήνες μετά την επέμβαση. Ποιο είναι το σωστό;

Πιθανότατα σωστό είναι αυτό που λέει ο καρδιολόγος σας, ο οποίος γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγγείων σας, αλλά και της επέμβασης. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών, αλλά και επεμβάσεων, που δικαιολογούν παράταση της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής για διάστημα μεγαλύτερο των 12 μηνών.