Συμπληρώματα διατροφής: Με φειδώ!

Αντίθετα με την ευρύτατα διδεδομένη εντύπωση πως τα συμπληρώματα διατροφής “μόνον καλό μπορούν να κάνουν” είναι τα μηνύματα που μεταφέρονται από την ιατρική κοινότητα σε σχετικό άρθρο των ιατρικών σελίδων των New York Times.

Το άρθρο καταγράφει συνεντεύξεις με ειδικούς ηπατολόγους, οι οποίοι επισημαίνουν την αύξηση των περιπτώσεων ηπατικής ανεπάρκειας μετά από χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής. Σύνφωνα με σχετική μελέτη καταγραφής τα συμπληρώματα διατροφής ευθύνονται για 1 στις 5 περιπτώσεις ηπατικής δυσλειτουργίας από λήψη φαρμάκων, σημαντικά πιο αυξημένη συμμετοχή σχετικά με 10 χρόνια ενωρίτερα. Επισημαίνεται μάλιστα πως ενώ η πλειοψηφία των ασθενών αντιμετωπίζεται με διακοπή των συμπληρωμάτων και υποστηρικτική αγωγή υπάρχουν και περιπτώσεις θανατηφόρας οξείας ηπατικής ανεπάρκειας ή περιπτώσεις στις οποίες χρειάστηκε μεταμόσχευση ήπατος.