Οι αμερικανικές πολιτείες ελέγχονται για πλημμελή δράση στην μάχη κατά του καπνίσματος

Εντύπωση προκαλεί η τελευταία έκθεση της Αμερικανικής Πνευμονολογικής Εταιρείας , η οποία βαθμολογεί αρνητικά τις περισσότερες αμερικανικές πολιτείες όσον αφορά στην πολιτική για τον περαιτέρω περιορισμό του καπνίσματος. Ο λόγος για την αρνητική αυτή αξιολόγηση είναι οι περιορισμένες δράσεις, σε επίπεδο πολιτείας, τόσο για περαιτέρω ενημέρωση όσο και για προγράμματα βοήθειας των καπνιστών, που αποφασίζουν να κόψουν το κάπνισμα.Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην έκθεση, μόλις το 10% των εσόδων που προήλθαν από το κάπνισμα το 2012 (φορολογία και πρόστιμα) επανεπενδύθηκαν σε σχετικές δράσεις, ενώ ο στόχος είναι η σχετική αξιοποίηση των πόρων να ξεπερνά το 50%. Οι πολιτείες που βρίσκονται κάτω από το όριο καλούνται να μεταβάλλουν την εικόνα.

Η σύγκριση με τα ελληνικά δεδομένα, όπου η πολύ μεγάλη φορολόγηση προιόντων καπνού συμβαδίζει με την ανυπαρξία πολιτικής και δράσεων, προξενεί μελαγχολία, αλλά και συνηδειτοποίηση της ανάγκης μεταβολής παραδείγματος.