Υπεροχή του χειρουργείου σε διαβητικούς ασθενείς με νόσο και στα τρία στεφανιαία αγγεία

Οι διαβητικοί ασθενείς που αντιμετωπίζονται με εμφύτευση πολλαπλών stent και στις 3 στεφανιαίες αρτηρίες έχουν λιγότερο καλή πορεία απο όσους υποβάλλονται σε χειρουργική θεραπεία (μπαϊπάς). Αυτό είναι το συμπέρασμα της μεγαλύτερης σχετικής μελέτης που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα (μελέτη FREEDOM). Παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν φαρμακοεκλύοντα stent, οι ασθενείς παρουσίασαν συχνότερα έμφραγμα και θάνατο μετά από αγγειοπλαστική συγκριτικά με ασθενείς που χειρουργήθηκαν σε παρακολούθηση τεσσάρων σχεδόν χρόνων (κατά μέσον όρο). Μόνο τα εγκεφαλικά επεισόδια ήταν περισσότερα στους ασθενείς μετά από μπαϊπάς, χωρίς αυτό να αλλάζει την συνολική εικόνα υπεροχής της χειρουργικής επέμβασης.

Αναλυτικότερα (στο ίδιο θέμα) πιέστε εδώ