Φάρμακα στη στεφανιαία νόσο

Υπάρχουν φαρμακευτικές ουσίες που βοηθούν στην θεραπευτική εξέλιξη της νόσου και στην μακροημέρευση των ασθενών, και άλλες που χρησιμοποιούμε για να ελαττώσουμε τα συμπτώματα, προσφέροντας καλή ποιότητα ζωής στους πάσχοντες από στεφανιαία νόσο.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα της πρώτης κατηγορίας είναι οι στατίνες, ομάδα φαρμάκων που μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερίνης στο αίμα και τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, που εμποδίζουν την συγκέντρωση των αιμοπεταλίων (κυττάρων του αίματος), αποτρέποντας έτσι την έμφραξη των αρτηριών.

Το κυριώτερο φάρμακο της δεύτερης κατηγορίας είναι τα νιτρώδη, φαρμακευτικές ουσίες που διαστέλλουν τις αρτηρίες και μειώνουν τη στηθάγχη, το ειδικό ενόχλημα στο στήθος, που εμποδίζει ασθενείς με στενωμένες αρτηρίες να έχουν το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας που θα ήθελαν. Τα νιτρώδη δίνονται είτε ως χάπια είτε μέσω αυτοκόλητων επιθεμάτων, κατά δε την διάρκεια της λήψεως τους μπορεί να χρειαστεί να εναλλάξουμε την μία μορφή του φαρμάκου με την άλλη, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που προκαλούν έντονο πονοκέφαλο, που είναι και η συχνότερη παρενέργεια τους.

Άλλα φάρμακα που μειώνουν τη στηθάγχη είναι ουσίες που χαμηλώνουν την κατανάλωση οξυγόνου από την καρδιά για την ίδια προσπάθεια, με χαρακτηριστικότερα ιδιοσκευάσματα τους λεγόμενους β-αναστολείς.

Συνήθως πάντως οι πάσχοντες από στεφανιαία νόσο, χρειάζεται να παίρνουν φάρμακα και για συνυπάρχουσες επιβαρυντικές καταστάσεις, όπως η υψηλή πίεση ή ο σακχαρώδης διαβήτης.