Κολπική Μαρμαρυγή

Η κολπική μαρμαρυγή είναι συχνή αρρυθμία, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς. Αντί του κανονικού ρυθμού ο πάσχων διαπιστώνει απόλυτα ακανόνιστο σφυγμό. Συμπτώματα μπορεί να μην υπάρχουν, ιδίως σε ηλικιωμένους, οπότε ο πάσχων συχνά ανακαλύπτει την αρρυθμία από αλλοπρόσαλες μετρήσεις (πιέσεως και σφύξεων) με ένα ηλεκτρονικό πιεσόμετρο. Μπορεί αντιθέτως μία κρίση κολπικής μαρμαρυγής να συνοδεύεται από εντονώτατο αίσθημα παλμών, ζάλη, αδιαθεσία.

Η αρρυθμία μπορεί να συμβαίνει με κρίσεις, οι οποίες διακόπτουν τον συνήθη, φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό, αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους, αντικαθιστά τον φυσιολογικό ρυθμό. Μπορούμε να επιχειρήσουμε την ανάταξη της αρρυθμίας και την επαναφορά σε φυσιολογικό ρυθμό με χρήση φαρμάκων ή προγραμματισμένης διοχέτευσης μικρής ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος (ηλεκτρική απινίδωση) ή τέλος επέμβασης κατάλυσης της αρυθμίας που γίνεται στο Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας (“ablation”).

Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντική η χορήγηση αντιπηκτικών φαρμάκων σε περιπτώσεις επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής ή μόνιμης κολπικής μαρμαρυγής. Τα φάρμακα αυτά “αραιώνουν” το αίμα, περιορίζοντας δραστικά το ενδεχόμενο σχηματισμού θρόμβου στις καρδιακές κοιλότητες εξ´αιτίας της αρρυθμίας. Ο σημαντικότερος κίνδυνος σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή είναι ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο προκαλείται από απόσπαση μέρους του θρόμβου και μεταφορά του από την καρδιά στον εγκέφαλο. Ο σχετικός κίνδυνος αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία του πάσχοντος και τυχόν συνύπαρξη υψηλής αρτηριακής πιέσεως.