Παρουσιάσεις Για τους Ιατρούς

Παρουσίαση στο 24ο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας, Caravel 2009

Δείτε την παρουσίαση

Παρουσίαση στο 13ο Συμπόσιο Αθηροσκλήρυνσης και Συναφών Παραγόντων Κινδύνου, 2009

Δείτε την παρουσίαση

Από διάλεξη/μάθημα προς ειδικευόμενους στα πλαίσια του Interventional Cardiovascular Education, Ιωάννινα 2008

Δείτε την παρουσίαση

Διάλεξη στα πλαίσια των μαθημάτων “Εφ’ όλης της ύλης”, Pierce College (2007)

Δείτε την παρουσίαση

Παρουσίαση στο 10ο Συμπόσιο Αθηροσκλήρυνσης και Συναφών Παραγόντων Κινδύνου, 2006

Δείτε την παρουσίαση

Παρουσίαση στα πλαίσια του 21ου  Διεθνούς Συνεδρίου Καρδιολογίας, Caravel 2006

Δείτε την παρουσίαση

Υποστήριξη της χρησιμοποίησης των φαρμακοεκλυόντων (drug-eluting) stent σε σχετική αντιπαράθεση (debate) στα πλαίσια των εργασιών της Ομάδας Εργασίας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας,  Θεσσαλονίκη 2006

Δείτε την παρουσίαση

Παρουσίαση στο συνέδριο της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, Λεμεσός 2005

Δείτε την παρουσίαση

Παρουσίαση στο 19ο Διεθνές Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας, Caravel 2004

Δείτε την παρουσίαση

Παρουσίαση των πρώτων δεδομένων παρακολούθησης ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με Cypher stent στο Centro Cuore Columbus και στο San Raffaele, κατά τις εργασίες του Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT), Whansington 2012

Δείτε την παρουσίαση

1234
«
»