Αγγειοπλαστική στο Στέλεχος: ανασκόπηση τελευταίων δεδομένων και σχετικών οδηγιών

Παρουσίαση στις εργασίες της Ομάδας Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας, Θεσσαλονίκη 2013