Κατηγορία: subcat2

Η σεξουαλική δρστηριότητα είναι ασφαλής για τους καρδιοπαθείς, οι οποίοι βρίσκονται υπό αγωγή και σε σταθερή κατάσταση σύμφωνα με εκτεταμένο κείμενο οδηγιών σχετικών με τη σεξουαλική δραστηριότητα που εξέδωσε η Αμερικανική Ένωση καρδιολόγων (American Heart Association). Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται πως τα φάρμακα που αντιμετωπίζουν τη στυτική δυσλειτουργία (αναστολείς του ενζύμου φωσφοδιεστεράση, όπως η σινεφανδίλη – Viagra)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο