Η περιήγηση στο διαδίκτυο είναι ευεργετική σε μεγάλες ηλικίες!

Η εξοικείωση των ηλικιωμένων με το “σερφάρισμα” μέσα από κινητό ή “τάμπλετ” φαίνεται πως έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην αποφυγή της άνοιας σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη σε ιατρικό περιοδικό (Journal of the American Geriatric Society).

Πρόκειται για δεδομένα παρακολούθησης  περισσότερων από 18.000 ενηλίκων από 50 έως 65 ετών κατά τον χρόνο εισόδου τους στη μελέτη, η οποία κατέγραψε, ανάμεσα στα άλλα, τη συχνότητα και την διάρκεια της περιήγησης τους στο διαδίκτυο.

Περίπου ένας στους είκοσι από τους συμμετέχοντες παρουσίασε άνοια κατά την διάρεκια της παρακολούθησης, η οποία έφτασε ως και τα 17 έτη σε κάποιες περιπτώσεις, με μέσο όρο παρακολούθησης τα 8 έτη. Όσοι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες χρησιμοποιούσαν συχνά συσκευές περιήγησης στο διαδίκτυο είχαν κατά 50% μειωμένη πιθανότητα να αναπτύξουν άνοια στην διάρκεια της κλινικής παρακολούθησης. Φαίνεται μάλιστα πως καθημερινή δίωρη περιήγηση είχε ευεργετικά αποτελέσματα, ενώ αύξηση του χρόνου της περιήγησης πέραν των 2 ωρών πιθανόν να επιδρά αρνητικά.