Αξιολόγηση της ασφάλειας των εμβολίων ενάντια στον COVID19

Μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση των Eric Rubin, Editor-in-Chief του Ν Engl J Med με τους Lindsey Baden, Deputy Editor, και Stephen Morrissey, Executive Managing Editor σχετική με τα μεθοδολογικά προβλήματα μελετών, που αξιολογούν την ασφάλεια των εμβολιασμών. Παρουσιάζεται παράλληλα η σχεδίαση και τα αποτελέσματα της μεγαλύτερης σχετικής μελέτης στον πλυθησμό του Ισραήλ.

Μπορείτε να την παρακολουθήσετε σε αυτόν τον σύνδεσμο