Η προσβολή του μυοκαρδίου ως δυσμενής προγνωστικός παράγοντας της λοίμωξης με COVID19
Ανάλυση δεδομένων βαρέως πασχόντων από την επαρχία Wuhan

Σε μια πρόσφατη ανάλυση των βαρέως πασχόντων από κορωνοιό, που νοσηλεύθηκαν στο Renmin Hospital (Wuhan University) η μυοκαρδιακή προσβολή καταγράφεται συχνά και αναδεικνύεται σε σημαντικό δυσμενή προγνωστικό παράγοντα για την κλινική εξέλιξη των ασθενών.

Συνολικά 1004 ασθενείς νοσηλεύθηκαν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, που αποτέλεσε κέντρο αναφοράς σοβαρών περιπτώσεων COVID19, μεταξύ 20 Ιαννουαρίου και 10 Φεβρουαρίου 2020. Η μελέτη αφορά σε λιγότερο από τους μισούς, συγκεκριμένα 416 ασθενείς, για τους οποίους υπήρχαν αξιόπιστες μετρήσεις μυοκαρδιακών δεικτών. Από αυτούς οι 82 ασθενείς (ποσοστό 19,7%) παρουσίασαν αύξηση μυοκαρδιακών ενζύμων με μέση τιμή Τροπονίνης Ι 0,19μg/L (από 0,08-1,12μg/L) και μέση τιμή CK-MB 3,2ng/mL (από 1,8 έως 6,2ng/mL).

Οι ασθενείς με προσβολή του μυοκαρδίου ήταν πιο ηλικιωμένοι (μέσος όρος τα 74 έτη – 60 έτη ο μέσος όρος των υπολοίπων), είχαν περισσότερες συνοσηρότητες, υψηλότερες τιμές Λευκών Αιμοσφαιρίων και C-RP, καθώς και υψηλότερες τιμές προκαλσιτονίνης, ΝΒΡ και κρεατινίνης. Η χαρακτηριστική ακτινογραφική εικόνα της πνευμονίας του COVID19 (ground-glass opacity) παρουσιάστηκε σε 53 από τους 82 ασθενείς με μυοκαρδιακή προσβολή (ποσοστό 64,6%) ενώ μόλις σε 15 από τους υπόλοιπους 334 ασθενείς (4,5%), με αποτέλεσμα 38 (46,3%) να χρειαστούν μηχανική υποστήριξη της αναπνοής χωρίς διασωλήνωση και 18 (22%) μετά από διασωλήνωση. Επεπλάκησαν με σύνδρομο οξείας αναπνευστικής ανεπάρκειας (ARDS) 48 (ποσοστό 58,5% ενώ μόλις 14,7% των ασθενών χωρίς μυοκαρδιακή προσβολή) και με οξεία νεφρική ανεπάρκεια 7 (ποσοστό 8,5% – 0,3% η ανάπτυξη οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στους ασθενείς χωρίς αύξηση μυοκαρδιακών ενζύμων).

Με αυτά τα δεδομένα δεν αποτελεί έκπληξη η εντυπωσιακά δυσμενέστερη πρόγνωση των ασθενών με προσβολή του μυοκαρδίου. Λίγο παραπάνω από τους μισούς, 42 ασθενείς, κατέληξαν (ποσοστό 51,2%), ενώ μόλις 15 ασθενείς χωρίς μυοκαρδιακή προσβολή απεβίωσαν (ποσοστό 4,5%). Η δυσμενέστερη πρόγνωση επιβεβαιώθηκε σε πολυπαραγοντική ανάλυση με υπερτετραπλάσια πιθανότητα θανάτου στους ασθενείς με αύξηση μυοκαρδιακών ενζύμων (σχετικός κίνδυνος: 4,26, με 95% CI: 1,92-9,49).

Παρά τον αποκλεισμό πολλών ασθενών (μόλις 416 συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη από 10004 συνολικά νοσηλευόμενους), γεγονός που ίσως επηρέασε και τα υψηλά ποσοστά ασθενών με μυοκαρδιακή προσβολή (1 στους 5), ο επηρεασμός της πρόγνωσης είναι εντυπωσιακός. Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα προς απάντηση όσον αφορά στον τύπο της προσβολής του μυοκαρδίου: άμεση ή στα πλαίσια του συνδρόμου απελευθέρωσης κυτοκινών (cytocine storm syndrom).