Ποιοι καρδιοπαθείς αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου;
Ομάδες που χρήζουν προστασίας κατά την επιδημία του κορονωιού COVID19

Ο κίνδυνος απέναντι στην επιδημία του κορονωιού COVID19 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία και τυχόν προυπάρχοντα νοσήματα. Φαίνεται πως η αρτηριακή υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης αυξάνουν τον σχετικό κίνδυνο. Από τις καρδιακές νόσους η καρδιακή ανεπάρκεια είναι αυτή που συνεπάγεται τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Η στεφανιαία νόσος με καλή λειτουργία της καρδιάς και οι περισσότερες από τις καρδιακές αρρυθμίες δεν κατατάσουν, από μόνες τους, κάποιον στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
Δείτε αναλυτικά κατά νόσημα σχετική δημοσίευση του συναδέλφου και συνεργάτη Δημήτρη Τσιαχρή