Σε ιστορικά χαμηλά το ποσοστό καπνιστών στις Η.Π.Α.

Το ποσοστό καπνιστών στις Η.Π.Α. μειώνεται διαρκώς: από 16,8% στην πλέον πρόσφατη επιδημιολογική έρευνα σε λιγότερο από 15% στην ανακοίνωση των στοιχείων για το πρώτο εξάμηνο του 2015 .

Το επίτευγμα αποτελεί ιστορικό χαμηλό κατά τα έτη διενέργειας της σχετικής καταγραφής (1997-2015), με διαρκή μείωση από το 25% περίπου (1997) στο 14,9% (2015) και εξηγεί σημαντικό μέρος της αναχαίτισης της στεφανιαίας νόσου στις Η.Π.Α.

Σε αντίστοιχη ευρωπαική καταγραφή επίσης υπήρχε γενική τάση μείωσης των ενηλίκων καπνιστών, με την χώρα μας να βρίσκεται σε υψηλότατα ποσοστά, της τάξεως του 38%, γεγονός που αναπότρεπτα θα οδηγήσει σε νοσηλείες και ανθρώπινες απώλειες