Μεγαλύτερος κίνδυνος αιμορραγίας από το Xarelto συγκριτικά με Sintrom

Φαίνεται πως ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που λαμβάνουν Xarelto (ριβαροξαμπάνη) για την αποφυγή εγκεφαλικού επεισοδίου εμφανίζουν κατά 40% συχνότερα αιμορραγία από το πεπτικό συγκριτικά με την παραδοσιακή αγωγή με βαρφαρίνη (Sintrom).Αυτό συνάγεται από την παρακολούθηση περισσότερων από 10.000 ασθενών που συμμετείχαν στην μελέτη ROCKET AF, η οποία ανέδειξε την αξία της αγωγής με Xarelto αντί του Sintrom. Ο κίνδυνος είναι μικρός στο σύνολο των ασθενών, αλλά γίνεται μεγαλύτερος σεα σθενείς με προηγούμενη αιμορραγία από το πεπτικό, χρόνια λήψη ασπιρίνης ή ύπαρξη αναιμίας