Μπαλόνια με φάρμακο: Πότε τα χρησιμοποιούμε;

Παρουσίαση στο 36ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη 28/10/2015). Μπορείτε να την δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο