Αύξηση εμφραγμάτων από την ατμοσφαιρική ρύπανση

Η ατμοσφαιρική ρύπανση, ακόμα και σε όρια μικρότερα από τα ανώτερα προβλεπόμενα στις Ευρωπαικές χώρες, συμβάλλει στην αύξηση των νοσηλειών από εμφράγματα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό των άγγλων ιατρών (BMJ).

Πρόκειται για τα αποτελέσματα καταγραφής σε 11 πληθυσμιακές ομάδες από διαφορετικές Ευρωπαικές χώρες, με παρακολούθηση των νοσηλειών από προεμφραγματική στηθάγχη και έμφραγμα σε διάρκεια 11,5 ετών (ESCAPE). Διαπιστώθηκε πως όσο αυξανόταν η άρθροιση μικροσωματιδίων αυξανόταν και η επίπτωση των νοσηλειών. Φαίνεται μάλιστα πως το όριο που έχει τεθεί στην Ευρώπη (25µg/m3) δεν επαρκεί, αφού η αύξηση αρχίζει να εμφανίζεται σε χαμηλότερα επίπεδα (το αντίστοιχο όριο στις Η.Π.Α. είναι 12µg/m3).